MapleStory will be going through a scheduled maintenance

News

fame-ranking

Rank Character Character Name World Job Fame Gained
1 SAPENDREIK   Zero 5542
2 SubZer0wins   Zero 4696
3 Cinnababes   Zero 4008
4 SykaZero   Zero 3923
5 SoumaYMegumi   Zero 3701
  • previous next